هیچ چیزی مثل محبت ولیّ الله، آدم را آدم نمی کند

 

هیچ چیزی مثل محبت ولیّ الله، آدم را آدم نمی کند.
به سلمان که در آن مرتبه است، گفتند: به این جایگاه، چطور رسیدی؟ فرمود:

«والله ما نِلتُ ذلک الّا  بحُب علی بن ابی طالب علیه السلام» (وسیله المعاد و ذریعه العباد: ۲۱۵) به خدا سوگند، به آن دست نیافتم مگر به محبّت علی بن ابی طالب علیه السلام.

دیگر از این راحت تر؟!
روزه گرفتن مشکل است، نماز شب خواندن مشکل است، حج رفتن مشکل است؛ اما دوست داشتن که مشکل نیست.