ایمان ابوطالب

 

امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند: 
«والله ان ایمان ابی طالب لو وضع فی کفه میزان و ایمان هذا الخلق فی کفه میزان لرجح ایمان ابی طالب علی ایمانهم» (بحار الانوار112:3۵ )

به خدا قسم اگر ایمان ابوطالب در کفّه‌ ی ترازویی و ایمان این خلایق در کفّه‌ ی دیگری قرار داده شود، ایمان او رجحان و برتری یابد.