برای تعجیل در ظهور امام زمان و فرج آل محمّد علیه وعلیهم السّلام

 

بین در و دیوار را نمی دانم، ولی آیا کسی مضطرّ از زینب کبری علیها السّلام بوده؟! 
به دم آن علیا مخدّره وبا توجّه به حقیقت آیه که زهرای مرضیّه است: «امّن یجیب المضطرّ اذا دعاه و یکشف السّوء»؟!
۵بار بعد از هر نماز مغرب برای تعجیل در ظهور امام زمان و فرج آل محمّد علیه وعلیهم السّلام.