آن چه خدای متعال در خزانه دارد

 

بسم الله الرحمن الرحیم
«السلام علیک یا امین الله»

آن چه خدای متعال در خزانه دارد، همه کمال و جمال و جلال او است که آیات و اسماء و صفات او هستند؛ نشانه از او و در همان حال نشان از بی نشانگی او می باشند.

محل آن خزانه، دلهایی است که در آنجا به جز خدای متعال دیگری نیست؛ هم آنانی که حبیبان منحصر به فرد او هستند؛ «حبیب» او هستند؛ هستی هر کدام عبارت از محبّت دیگری است؛ لذا: خدای متعال هر چه را که به آنان، از عالم ملک و ملکوت وآخرت و معنا و بالا، سپرده، همچون خود او از آنها نگهداری می کنند؛ و چنین است که محمّد و آل محمّد علیه و علیهم السّلام حبیب الله اند، امین الله اند.

«زیارت امین الله» که از ناحیه مقدّسه حضرت علی بن الحسین؛ امام سجاد علیه السّلام شرف صدور یافته، از معتبر ترین زیارتنامه های جامعه اهل بیت علیهم السّلام است، که ناظر به چنین مقامی برای آنان بوده، ودر ضمن آن زائر درخواست جمیع حوایج نجات بخش و سعادت ساز در دنیا و آخرت را از خدای متعال به شفاعت و وساطت آنان علیهم السّلام از خدای متعال می کند.