زندگى به جز براى وجود مبارك اهل بيت عليهم السّلام

زندگى به جز براى وجود مبارك اهل بيت عليهم السّلام، دو پول سیاه نمى ارزد، فقط حمّالى براى منيّت و شيطان است.

خداى متعال ما را به خاطر آنها، و براى آنها خلق فرموده، ولى ما-ببخشيد، به قول معروف-سرنا را از گشادش زديم، بعد مى گویيم چرا صدایش در نمى آید؟!
چرا دلمان آرام نيست؟ چرا احساس رضايت نداريم؟ چرا سرگردانيم؟ چرا سير نمى شويم؟ و هى چراهاى ديگر. 

برای این که: به اذن خدای متعال و رسولش قرار بوده آن چه در خلقت و شریعت بوده، در ظرف خودش«عليّ» باشد. حالا ما چه قدر «عليّ» هستیم؟! مشکل ما اینجاست.

وجود مبارك اميرالمومنين عليه السّلام و نام مبارك ايشان، عنوان كلّى براى همه ائمّه عليهم السّلام هستند، هر چه در مورد شئونات و حقوق ايشان در آيات و روايات گفته شده باشد در مورد بقيّه ائمّه عليهم السّلام هم هست، مگر داشتن عنوان امیرالمومنین.

ائمّه عليهم السّلام بعد از ايشان همه علوى هستند، حتّى وجود مبارك امام زمان عليه السّلام؛ مگر نه اين است كه وجود مبارك اميرالمومنين "حقّ"اند، و در زيارت امام زمان عليه السلام به ايشان عرض مى شود: "السّلام على الحقِّ الجديد"؛ پس ايشان همان 
اميرالمومنين تجديد شده هستند.

در همه عالم خلقت و شريعت، حقّ «عليّ» است، و ازآن «عليّ» است صلوات الله عليه. مگر نفرمودند: «عليُّ مع الحقّ و الحقّ مع عليٍّ، يدورُ حيثُ ما دار»، اين امر براى زمان ايشان نبوده، بلكه قاعده كلّى و هميشگى در خلقت و شريعت است.

امير المومنين، امير على الاطلاق در همه عوالم بوده و هستند و خواهند بود.

به اذن خداى متعال و رسول الله صلّى الله عليه و آله، قيامت، قيامت اميرالمومنين است، قيامت نمايش قد و بالاى ايشان است، عرب به كسى «عليّ» مى گوید كه بالاتر از او نباشد.

علّت بالاترين بودن ايشان اين است كه نفس رسول الله اند، صلوات الله عليهما و آلهما.

نام مبارك اميرالمومنين گره گشاى عالم است، نه خودشان.

به قول شهريار: 
یا «عليّ» نام تو بردم نه همى ماند و نه غمىّ، بابى انت و امى.


▫️به طرف قلبتان نام مبارك ايشان را گفته و تکرار كنيد، آن گاه، امنیت و محبّت را با هم تجربه كنيد!این کار را هر روز انجام دهید تا اثر آن در قلب شما ماندگار شود.