عيدانه های غدير (1)

از دلالت ها و هدایت های جدی معرفتی و تربیتی و عبادی کتاب و عترت علیهم السلام این است که وجود مبارک امام زمان علیه السلام  دارند به ما نگاه مي کنند ، و ایشان  همراه ما ومحيط برما حضور دارند.

 درحديث قدسي داريم که"انا عند حسن ظن عبدي المومن" ؛من نزد حسن ظن بنده ام هستم، خوب وجود مبارک امام زمان علیه السلام هم خليفه همان خدای متعال هستند . وخداي متعال حسن ظن را مي پذيرد؛ پس: بايد توجه جدی به این امر داشته باشيم که خداى متعال به ما توجه دارد ، درحالیکه حسن ظن را از بنده اش مي پذيرد و بر آن صحه مي گذارد.

قلب مطهرحضرت مهدي سلام الله عليه وعاء مشيت الله است؛پس :در واقع امراين پذيرفتن وعنايت شدن ،خلافتاً وولايتاً ونيابتاً از طرف خداى متعال از ناحيه مقدسه ايشان است كه عملی و متحقق مى شود .
 
حال در اين ايام ،كه ايام عيد الله اكبر؛عيد غدير است،سوره دهر را زياد بخوانيد ؛  در نوافل وفرايض صبح ، و غیر این ایام و همیشه در هر دوشنبه وپنجشنبه . وجود مبارك ايشان اهل بيتى هستند كه خداى متعال در وصفشان در سوره دهر مى فرمايد:"يطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً واسيرا".

و هنگام خواندن اين ايه شريفه ، خود را بر درب خانه زهرای مرضیه علیهاسلام و محضر شریف آنان ، مسکینا و یتیما و اسیرا ،  حاضر  ، و حاجت خود را درنظر داشته باشيد .هنگامی که به حسن ظنتان ، خودتان را مورد عنايت ايشان بدانيد، خواهيد ديد که لطف و رحمت الهی ایشان ، سرتا پای شما را فرا گرفته است .

خودتان را در معرض نگاه مهربان  ولي خدا قرار دهيد آن حضرت کلمة الله هستند ، و هرخيري که از خداي متعال به ما برسد از همين ناحيه خواهد رسيد.

واگر نيل به كمالات الهيه دو راه داشته باشد ،اولى از ان دو ، اين است، وهركدام از بزرگان ؛ از متقدمين ومتاخرين كه به جايى رسيده اند ،بنابر اظهار خودشان،با مراقبت ومواظبت بهمين قاعده بوده است .

و چنین است که« گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند» ؛ حال که چنین است  « فاستبقوا الخیرات ؛بقره:۱۴۸؛ مائده: ۴۸ ».