اینک عقاید ایشان؛ دین تمام و تمام دین

از عبدالعظیم بن عبداللّه حسنی علیه السلام نقل شده که فرمودند:

بر سرورم علی بن محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب صلوات الله علیهم  وارد شدم. چون مرا دیدند فرمودند:

ای ابا القاسم! خوش آمدی، تو به راستی از آن ما و برای مایی.
عرض كردم: ای فرزند رسول خدا! می خواهم دینم را بر شما عرضه كنم تا اگر پسندیده است تا هنگام دیدار خداوند عز و جل، بر آن پایداری ورزم.
 امام علیه السلام فرمودند:عرضه كن ای ابا القاسم.

عرض كردم:
من اعتقاد دارم: خدای متعال یكی است و چیزی مانند او نیست.
و او از دو حدّ ابطال و تشبیه بیرون است( یعنی: نمی شود گفت نیست، و نه می شود گفت چیست) ؛
 نه جسمی دارد و نه صورتی و نه عَرَضی و نه جوهری. بلكه اوست كه به اجسام، جسمیّت و به صورتها، تصویر می بخشد و اَعراض و جواهر را می آفریند ،
 و او پروردگار و مالك و آفریننده و پدید آورنده هر پدیده ای است( یعنی: او هیچ سنخیت، و شباهت، و عینیت با غیر خود که مخلوقات هستند ندارد) ؛

و این كه محمّد صلی الله علیه و آله و سلم  بنده و رسول او، خاتم پیامبران است ؛
و تا روز رستخیر پیامبری پس از او نخواهد بود و شریعت او شریعت پایانی  تا روز قیامت است، دینی پس از آن نخواهد بود.

من معتقدم :
 امام و جانشین و ولیّ امر( صاحب و صاحب کار مردم ) پس از او، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و سپس حسن و آن گاه حسین و علی بن حسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن علی(صلوات الله علیهم اجمعین) و سپس شمائید ای سرورم( یعنی: از طرف حق تعالی شما هادی و سرور و صاحب ما و کار ما هستید).

امام هادی علیه السلام فرمودند: پس از من، فرزندم حسن علیه السلام، جانشین من خواهد بود، ولی جانشین او در میان مردم چگونه خواهد بود؟
عرض كردم: چگونه خواهد بود سرورم؟
 فرمودند: شخص او دیده نمی شود و روا نیست نامش برده شود تا خروج كند و زمین را همان گونه كه از ظلم و ستم آكنده شده از داد و برابری پر كند.
 
عرض كردم: بدان اقرار می كنم.  

و من معتقدم: یار و یاور و وابسته آنان ، یار و یاور و وابسته خدا ، و دشمن آنان، دشمن خداست، فرمانبری از آنان ، فرمانبری از خدا ، و سركشی از آنان ، سركشی از خداست.

 به اعتقاد من، معراج و سؤال و جواب قبر و بهشت و دوزخ و رستاخیز، حقّ است و تردیدی در آن نیست و خداوند هر آن كه را در قبر خفته ،برخواهد انگیخت.

به اعتقاد من، فرائض واجب پس از ولایت( یعنی:اولین فریضه و واجبترین آنها ولایت ؛ یعنی تسلیم و وابسته به شما بودن است آنچنان که به گردانیدن و چرخانیدن  شما گردیدن  وچرخیدن ، و سپس )، نماز و زكات و روزه و حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منكر می باشند.
 
علی بن محمّد علیهما السلام فرمودند:
 ای ابا القاسم! به خدا سوگند این همان دینی است كه خداوند برای بندگانش برگزیده است. بر آن پایدار باش، خداوند تو را بر این عقیده استوار، و در دنیا و آخرت پایدار بدارد؛(شیخ صدوق ؛ امالی : ۳۳۸ ؛ توحید : ۸۱ ؛ صفات الشیعه : ۴۸ ؛ کمال الدین ۲ : ۳۷۹ ).