به مناسبت روز ۱۵ شوال روز شهادت حضرت شاه عبدالعظیم حسنی علیه السلام

پیام امام رضا علیه السلام به شیعیان توسط حضرت عبدالعطیم حسنی علیه السلام:

بسم الله الرحمن الرحیم
ای عبدالعظیم! از سوی من به دوستدارانم سلام برسان و به ایشان بگو:

شیطان را به خود راه ندهند،

و به آنان فرمان ده به راستی در گفتار و ادای امانت،

و در آنچه به کارشان نمی آید، خاموشی ورزند؛

و ستیزه جویی را کنار نهند و به یکدیگر روی آورند که موجب نزدیک شدن به من است.

و به در افتادن با یکدیگر خود را مشغول نسازند که من با خود عهد کرده ام هرکه چنین کند و دوستی از دوستان مرا به خشم آورد از خدا بخواهم در دنیا سخت ترین عذاب را بدو رساند و در آخرت در شمار زیانکاران باشد.

و ایشان را آگاه ساز که خداوند، نیکوکار آنها را خواهد بخشید و از بد کارشان در خواهد گذشت؛ مگر کسی که به خدا شرک ورزیده یا دوستی از دوستان مرا بیازارد یا کینه او را به دل گیرد؛ که اگر چنین کند خداوند او را نبخشاید تا زمانی که از این اندیشه بد، باز نگردد، اگر بازگشت (چه بهتر) و گرنه روح ایمان از دلش رخت بربندد و از ولایت من بیرون رود. و او را از ولایت ما بهره ای نخواهد بود و از این سرنوشت بد به خدا پناه می برم.


اختصاص: ۲۴۷؛ بحار الانوار۲۳۰:۷۱