سه نكته ى نورانى حسينى در مورد حضرت عبدالعظيم حسنى علیه السلام

روز پانزدهم شوال ، روز وفات  حضرت شاه عبدالعظيم حسنى است؛ كسى كه امام هادى عليه السّلام به فردی که از ری به زیارت امام حسین علیه السّلام رفته بود،فرمودند:
« لَوْ زُرْتَ‏ قَبْرَ عَبْدِ الْعَظِيمِ عِنْدَكُمْ لَكُنْتَ كَمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ علیه السّلام‏»
اگر حضرت عبدالعظیم را که در نزد شماست (ری )زیارت می کردی مانند کسی بودی که حسین بن علی علیه السّلام را زیارت کرده بودی . (ثواب الأعمال:۹۹)

 

و امّا آن سه نكته:

١ . اگر آهنى هر چند سياه و زنگار گرفته را در آتش بگذارند، بعد از مدّتى آن آهن نيز خاصيّت آتش را پيدا مى كند. آتش سه خاصيّت عمده دارد:

  • روشنايى بخش است.
  • توليد گرما مى كند.
  • مى سوزاند.

پس آنگاه آن آهن نيز چون آتش روشنايى بخشيده؛ توليد گرما كرده؛ و مى سوزاند، و تا وقتى كه در آتش باقى است، و اتّصال آن با آتش قطع نشده، خواصّ آتش نيز در او باقى است؛ خواصّ او همان خواصّ آتش است؛ اين همانى است.

و چنين است حال و روز وجود مبارك حضرت عبدالعظيم عليه السّلام در رابطه با ساحت مقدّسه ی امام حسين صلوات الله عليه:

 

از شدّت معرفت، محبّت، و ولايت آن حضرت و دوام آن ها، آن حضرت از خود خالى و از ايشان پر شده است؛ و چنين است كه زيارت او، زيارت امام حسين عليه السّلام گرديده؛ نه مجازاً و يا مانند آن، بلكه حقيقتاً و عيناً.

٢ . فهم اين معنا و يافتن آن در زيارت ايشان، سنجش ميزان معرفت هر كسى نسبت به امام حسين عليه السّلام است؛ كسى مى تواند در زيارت ايشان احساس و وجدان زيارت امام حسين عليه السّلام را داشته باشد، كه واجد معرفت امام حسين عليه السّلام باشد، تا بتواند بيابد كه اين همان است.
و چنين است كه وجود مبارك ايشان ملاك و معيار عينى سنجش حسينى بودن است.

۳ .متأسّفانه آن چه شايع است، اين است كه متأثّر شدن از ذكر مصيبت امام حسين عليه السّلام و گريه كردن بر ايشان كه البتّه بسيار فضيلت دارد، با معرفت ايشان اشتباه شده وباعث غفلت ازان مى شود.
و اگر كسى چنين است و فاقد آن معرفت مى باشد، مى تواند به عنايت حسينى حضرت عبدالعظيم عليه السّلام، و يا شفاعت ايشان در ساحت مقدّسه ی امام حسين عليه السّلام واجد آن گردد.