آه عصرعید

ماه مبارک تمام شد، ولی ای کاش ما از برکت این ماه خودمان هم متبرک شده باشیم؛ دلمان ؛ اخلاقمان؛ ادبمان ؛ عقایدمان ؛ محبتمان ؛ چشممان ؛ تا شاید قدم رنجه فرموده بر دیدگان ما نزول اجلال فرمایند .