سوره قدر

 • فرموده اند: " هر کس سوره ی قدر را نفهمیده باشد، از شفاعت ما بهره نخواهد برد."
 • لازمه ی اول برخورداری از شفاعت، شناختن شفیع است واین سوره، شامل همه ی مقامات عالیه ی اهل بیت علیهم السلام و جامع آنها می باشد؛ پس:
 • فهمیدن این سوره، نشانه از شناختن وجود مقدس آنان است.
 • شاید در اینجا منظور از شفاعت، نه فقط شفاعت در بخشیده شدن گناهان، بلکه به معنی اعلا مرتبه از آن؛ یعنی: همراه شدن با انان علیهم السلام بوده باشد؛ یعنی:
 •  کسی می تواند به توفیق همراهی و بودن با وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام نایل شود که سوره ی قدر را فهمیده باشد.
 • یافتن سوره ی شریفه ی قدر در موطن نفس و بردن آن با خود به بیرون از ماه مبارک ، عجیب ترین عیدانه ی رمضانی و شریف ترین آنهاست. سوره ی شریفه ی قدر شامل همه ی معارف و علوم الهیه است:
 • "معرفت خدای متعال"، چرا که:
 • قرآن مجید و از جمله سوره ی قدر، کلام الله اند و خدای متعال در کلامش تجلی فرموده و خود را تعریف کرده است.
 • این سوره و کل قرآن مجید خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است؛ پس: وجود مبارک ایشان نیز در این سوره حضور داشته و لذا تعریف می شوند.
 • "لیله"، وجود مبارک و روح مطهر صدیقه ی طاهره سلام الله علیهاست؛پس: وجود مبارک ایشان نیز حاضر و تعریف می شوند.
 • مصداق « هو » در « انا انزلناه »  قران مجید است که « تبیانا لکل شیئ» است ، که حقیقت ان وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه و تبیین و تفصیل ان ایه کبرای الهی می باشد.
 • «لیلة القدر خیر من آلف شهر» بیان از ایام نکبت و باطل بعد رسول الله صلی الله علیه و آله  و حکومت آنان  بر ملک و در عوض، خبر از حکومت و سلطنت آل الله بر ملکوت حتی در آن ایام است ؛ که « تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام».
 • و سپس طلوع فجر ظهور خورشید الهی و رجعت و حکومت حق تا قیامت ...تا بی نهایت.
 •  به این ترتیب آیا چیزی هست که در این سوره آورده نشده باشد؟!
 • در منطق آیات و روایات برای علم سه مرتبه بیان فرموده اند:
 • اول: "علم الیقین"؛ مرتبه ای که در آن، شخص واقعِ مطلب را نه ذهناً، بلکه قلباً می فهمد. این فهم از قبیل دانستن اطلاعات راجع به معلوم نیست.
 • دوم: "عین الیقین"؛ مرتبه ای که شخص، واقعِ مطلب و حقیقت آن را وجدان می کند. در این مرتبه شخص حضورِ حقیقتِ معلوم را در خود می یابد و می بیند. "عین الیقین"، وجدان حضورِ معلوم در موطن نفس است.در ابن مرتبه سخص می تواند به همراه آن حقیقت بسر برده و زندگی کند.
 • سوم: "حق الیقین"؛ مرتبه ایست که  در آن وجود شخص با حقیقت آغشته و عجین می شود ، تا جاییکه در شخص ، در مورد  باور  به حقیقت هیچ جای تردیدی باقی نمی ماند ؛ همچنانکه نسبت به خود  جای هیچ تردیدی ندارد.
 • پس: فهمیدن سوره ی قدر به معنی نایل شدن به یکی از مراتب سه گانه ی مزبور خواهد بود؛ البته آن سه در مرتبه ی مساوی با یکدیگر نبوده، بلکه فاصله ی بین آنها از مشرق تا مغرب است.
 • به بیان دیگر می توان گفت معارف و علوم اولین و آخرین، در اولین آیه ی این سوره لحاظ شده است:
 • "انا أنزلناه فی لیلةالقدر"
 • فرموده اند: "لیله" روح مطهر صدیقه ی طاهره سلام الله علیها و همان روح القدس است، و روح القدس ظرف موجودیت نور ولایت است که همان نور وجود است؛ پس:
 • تا هر جا که در بستر خلقت الهیه وجودی هست، این روح مطهر ظرف آن؛ لذا محیط بر هر چیزی است که محکوم حکم الهی و تسلیم امر اوست؛ لذا: علم به آن و اقتدار نسبت به آن، در اختیار آن روح مطهر و مقدس می باشد؛ پس: یک معنی"انا أنزلناه فی لیلةالقدر"؛ یعنی: علم و اقتدار به هر چیزی در احاطه ی روح تقیّه ی نقیّه ی زکیّه ی آن علیا حضرت می باشد و چنین است که این سوره شامل همه ی علوم و معارف الهیه می باشد.

والحمدلله ربّ العالمین.