به مناسبت شروع ماه شعبان

ماه شعبان هم اومد
ماه رسول الله صلی الله علیه وآله
یعنی: خود ایشون هم تشریف آوردند
کاری ندارید؟
کاری نمی خوایی بکنید؟!
اقلا با ادب باشیم!

شاید ایشون تشریف آوردند که ببینند،در خانه زهرایش چه خبره که خدای متعال می فرماید :« ویطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیرا»؛ درب آن خانه نان خود را به خاک نشین،و بی پدر،و در بند می دهند؟

راستی شما آنجا نرفتید؟
پس ماه رجب چکار می کردید؟!
فقط ریش خود را گرفتید و دست خود را تکان دادید؟!
خسته نباشید!