نکته های رمضانی 55

 

 

چنین کسی مشمول همان فرمایشی از امام حسین صلوات الله علیه خواهد شد که خطاب به اصحابشان فرمودند: من اصحابی بهتر از شما سراغ ندارم.

و ما به میزانی که با وجود مبارک معصوم زندگی کنیم، صاحب عصمت خواهیم شد، صاحب رفعت خواهیم شد، صاحب معنا و حقیقت و معرفت خواهیم شد.

و حال با توجه به اینکه در واقع حقیقت بهشت بنا به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نور مبارک امام حسین علیه السلام خلق شده، آن آدم همین جا توی بهشت خواهد بود، در بهشت زندگی خواهد کرد. حسینی ها همین جا توی بهشت خواهند بود.

اللهم اارزقنی، اللهم ارزقنا شفاعةالحسین یوم الورود و ثبت لی، و ثبت لنا قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین، الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام.