معرفت فاطمی (6)

<< الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح ، المصباح فی زجاجة، الزجاجة کانها کوکب دری ...>> (نور/ ۳۶)
خدای متعال می‌فرماید: که <الله> نور آسمان‌ها و زمین است. مَثَل را از این بابت می‌زنند که خود مطلب نیست، بعیدالذهن است. مطلب وقتی مشکل باشد و دور از ذهن باشد، مثال می‌زنند تا آن مطلب دور از ذهن را به ذهن نزدیک کنند.
فرمودند: مَثَل آن حقیقت الهیّه مثل مشکاة است.

از امام صادق صلوات‌الله‌علیه درباره‌ی << الله نور السموات والارض مثل کمشکاة >> سوال کردند ایشان فرمودند: < فاطمة علیهاالسلام >   (کنزالدقائق ۹: ۲۹۵، از اصول کافی).

برخی از بزرگان فرموده‌اند:
« مشکاة یعنی چراغدان؛ پس مشکاة آن جایی است که چراغ آن جا واقع شده است. زجاجه شیشه‌ای است که حافظ چراغ از خاموش شدن است. خدا نور خودش را به چراغ دانی که در آن چراغ‌دان ، چراغ باشد و چراغ هم دارای شیشه باشد مثل می‌زند.
در اصول کافی ۱۹۵:۱ روایتی از امام صادق علیه‌السلام است که می‌فرمایند: < مراد از مشکاة ، فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیهاست. مراد از چراغ، امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستند و مراد از زجاجه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیهاست...>

چراغ روی مشکاة است؛ مشکاة نگهدار چراغ است؛ قیوم چراغ است ؛ تکیه‌ی چراغ به چراغ‌دان است، به جا چراغی است؛ اگر او نباشد چراغ وارونه است. یازده امام تکیه‌شان به فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام است. زجاجه ، حافظ چراغ از خاموش شدن است. حباب را می‌گذارند برای این‌که باد تأثیر نکند.
حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها آن زجاجه است که حافظ نور ولایت یازده امام ، بلکه دوازده امام است. حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها بودند که نور ولایت و امامت علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام را حفظ کردند » .

از اینجا سری از اسرار اصرار شیطانی،  به حذف و اهتمام به شهادت ایشان معلوم می شود :
حذف حافظ و محافظ نور ولایت و امامت.