ماه شعبان هم اومد

 

ماه شعبان هم اومد
ماه رسول الله صلی الله علیه وآله
یعنی: خود ایشون هم تشریف آوردند
کاری نداری؟
کاری نمی خوایی بکنی؟!
اقلا با ادب باش !

شاید ایشون تشریف آوردند که ببینند،در خانه زهرایش چه خبره که خدای متعال می فرماید :« ویطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیرا»؛ درب آن خانه نان خود را به خاک نشین،و بی پدر،و در بند می دهند؟

راستی شما آنجا نرفتید؟
پس ماه رجب چکار می کردید؟! 
فقط ریش خود را گرفتید و دست خود را تکان دادید؟!
خسته نباشید!