٣١٣ نفر ياران شما

 

سرورم 
من گمان مى كنم، ٣١٣ نفر ياران شما كه به تعداد ياران پاك باز رسول الله صلّى الله عليه و آله در اوايل بعثت و در جنگ موفّق بدر مى باشند؛ يعنى: شرايط آن زمان و اين زمان مشابه هم هستند، و هم چنين نقش علَم لشكر شما كه آتش محبّت و مصيبت جدّتان سيّدالشّهداء عليه السّلام را در دلها شعله ور مى كند؛ يعنى: اين حركت به دنبال همان حركت است، و براى اتمام آن است؛ گويا شرايط امروز هم مانند شرايط همان روز است. و همه اين ها يعنى امروزه، مهدوى شدن در همان شرايط آن روزهاى بدر و كربلاست؛ يعنى: امروز هم همچون آن روز "گوى توفيق و كرامت در ميان افكنده اند".
بلكه مى خواهم عرض كنم، وقتى حضرت شما به فرموده جنابتان همه انبياء و اولياء عليهم السّلام هستيد؛ يعنى: تمام شرايط سخت و ناگوار و ناهنجار ايّام همان ها هم، امروزه يك جا، در زمان شما سارى و جاري هستند؛ از انواع منيّت ها تا انواع فرعونيّت ها؛ لذا لازمه الهى -مهدوى شدن در اين زمانه، داشتن معرفت و محبّتى است كه طاقت تحمّل و استقامت و مقابله در چنين معركه را داشته باشد. و به همين دليل است كه شيعيان ايّام غيبت، افضل شيعيان هستند؛ هم چنان كه، سرورم! شما كه افضل افسران الهى و نقطه كانونى نورانى آنان هستيد-صلوات الله عليك و عليهم اجمعين.