سرورانه ها -٩

 

سرورانه ها -٩

سرورم!
خیلی سالها پیش، آن پیر فرزانه که شما عَلَم دعوت به خودتان را به دست مبارک ایشان داده بودید، می گفت: «نان و آب بر شما حرام باد اگر شب و روزی بگذرد و بر امام زمان علیه السّلام گریه نکنید» حالا بقول حافظ «عارفی کو که کند فهم زبان سوسن».

یکی از فرازهای عالی در رفتار شیعی گریه بر شما و از احکام نورانی آن تباکی می باشد؛ یعنی اگر کسی گریه اش نیامد خود را وادار به گریه کردن بکند. امّا در کوران نکبت جهل ناشی از غیبت، فهم  از تباکی، ادای گریه را در آوردن است، نه به اختیار گریه کردن.