سرورانه ها -٧

 

سرورانه ها -٧

سرورم!
کر و کور و لال بودن دل یعنی دل مرده بودن؛ یعنی همین كه چپ و راست به آدم بگویند: بگو! و او هم بگوید. ولی انگار نه انگار.

روز جمعه بگویند، بگو: «انا یا مولای مولاک»،
روز دوشنبه بگویند، بگو: «انا یا مولای مولاً لک و لآل بیتک»،
بگویند هر روز بگو: «السّلام علیک»،
قبل از هر نماز و بعد از هر نماز، بگو: «السّلام علیک»: سلام و سلامتی و تسلیم هر چه دارم تقدیم شما...

ولی انگار نه انگار که خود، از آن شما، و کار و بارمان، کار و بار شما باید باشد.