سرورانه ها -٤

 

سرورانه ها -٤

سرورم!
شما و هر کدام از آباء و اجداد معصومین شما علیهم السّلام «صفوه الله» اید؛ آخرخدایی کردن خدای متعال؛ آخر بندگی خدای متعال ، فهم درست این تعبیر بهت آفرین و حیرت انگیز بشر را شیدا می کند؛ شما فعلیّت خاص آن حقیقتی هستید که مصداق اسم جلاله «الله» است؛ اسمی که همه وجودش فقط و فقط نشان از خدای متعال دارد: «لا یخرج منه الّا الیه»؛ لذا با آغشته شدن وجود به یاد شما، انسان را یک پارچه صاف و صفا و«ص» می کند؛ از همه انبیاء سلف نبی تر و برتر می کند. السّلامُ عَلَیکَ یا عَینَ الحَیاه!