گفتارهايی کوتاه به مناسبت نیمه شعبان 11

 

 گفتارهايی کوتاه به مناسبت نیمه شعبان

١١- روز ولادتِ صاحب الزّمان علیه السّلام ؛ یعنی: احساس روشنایی خورشید پشت ابر.

«صاحب الزّمان»؛ یعنی: کسی که در زمان حضور دارد و زمان از آنِ او و به امر اوست. آدرسی روشن تر و آسان تر از این؟!