گفتارهايی کوتاه به مناسبت نیمه شعبان 1

 

 گفتارهايی کوتاه به مناسبت نیمه شعبان

بدر در برکه؛
خیال روی او در آب

١- «کیمیا» علمی است که با عمل به قواعد آن می توان فلز را به طلا تبدیل کرد. ولی «اکسیر» چیزی است که به محض تلاقی آن با فلز ، آن را طلا می کند. احکام اصلی دین؛ یعنی: معرفت و محبت خدای متعال و حبیبان او به منزله ی اکسیرند که به محض آن که نفس آن را می یابد ، باطن شخص طلایی می شود؛ الاهی می شود؛ طیب و طاهر و نورانی می شود. و امّا سایر احکام در دین: احکام عبادات، معاملات ، اخلاقیّات، به منزله ی احکام کیمیا هستند که با عمل به آن ها نفس انسان طلایی و الاهی می شود. در مورد یافتن حضور خدای متعال و حبیبان او –حتّی- هوای فضا و یا مجلسی که حضور آنان احساس شود نیز اکسیرند؛ هوای مجلس روضه ی امام حسین علیه السّلام اکسیر است، فضای همه ی حرم ها از مسجدالحرام تا مسجد جمکران؛ البته به شروطها: و آن حضور آگاهانه در آن فضا و مکان است لذا: قدر این ایّام را بدانیم که او به سراغ ما آمده است و نیمه شعبان در راه است. نیمه شعبان هر سال روز ولادت ایشان است ؛ لذا  فرصت های طلایی یافتن و داشتن  ایشان را در این ایّام مغتنم بدانیم : مواجهه با اکسیر و طلایی شدن مسِ وجود.