شب نیمه شعبان

محدث قمی گوید: شب بسیار مبارکی است و فضیلت و اعمال آن زیاده از آنست که ذکر شود و این شب را لیلة البرات و لیلة الصک و لیلة المبارکه و لیلة الرحمة گویند و این شب بعد از لیلة القدر افضل لیالی است و حق تعالی فضل خود را در این شب به بندگاه عطا میفرماید و به احسان خود، گناهان ایشان را می آمرزد و شبی است که حق تعالی به ذات مقدس خود قسم خورده که سائلی را از درگاه خود رد نکند مگر آنکه معصیتی از خدا بطلبد.

و روایت است که از اول تا به آخر این شب از جانب حق تعالی ندا میرسد که آیا استغفار کننده ای هست که طلب آمرزش کند از گناهان خود، تا من او را بیامرزم؟ آیا کسی هست که طلب روزی کند، تا من او را روزی دهم؟ و از جمله برکات این شب آنست که سلطان عصر و امام زمان ارواحنا فداه در سحر این شب متولد شده و باعث مزید شرافت این لیله مبارکه شده...

زیارت امام حسین علیه السلام افضل اعمال این شب و باعث آمرزش گناهان است و هر که خواهد با او مصافحه کند، روح صد و بیست و چهار هزار پیغمبر زیارت کند آنجناب را در این شب و اقل زیارت آنحضرت آنست که به بامی یا صحنی گشاده در آید و به جانب راست و چپ خود نظر کند، پس سر به جانب آسمان کند، پس زیارت نماید آنحضرت را به این کلمات: «السلام عیلک یا ابا عبد الله، السلام علیک یابن رسول الله، السلام علیک و رحمة الله و برکاته» و هر کس هر کجا که باشد، در هر وقت که آنحضرت را به این کیفیت زیارت کند، امید است که ثواب حج و عمره برای او نوشته شود.

1⃣مصباح المتهجد ص۸۳۰
2⃣إقبال الأعمال ج۳ ص۳۱۵