کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل چهل و نهم)

 

فصل چهل و نهم.mp3

 

کمی توضیح در باره ی فصل چهل و نهم

اگر کسی دو مورد را درست و به قاعده و به سلامت انجام دهد، در دنیا و آخرت به سلامت خواهد بود: تغذیه، و نماز- اجمال تغذیه ی بهداشتی و سالم در همین فصل گفته شده، و نماز نیز در محل خود گفته شده است.