کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل شانزدهم)

 

فصل شانزدهم.mp3

 

کمی توضیح در باره ی فصل شانزدهم

یک کلام ختم کلام:
بدون سحرخیزی و تضرّع در اسحار به جایی که باید، نمی توان  رسید؛ و این به این معنی نیست که باید حتماً نماز شب خوانده شود؛ بلکه می توان فقط به خواندن نماز شفع و وتر اکتفا کرد؛ یا فقط قرآن خواند؛ یا دعاهایی مانند زیارت جامعه، زیارت عاشورا و یا هر دعای دیگر و یا حتی فقط با ادب و محبّت، با حضور قلب و با توجه بیدار بود که فرمود: اُذکرونی اَذکرکم  (البقره: ١٥٢) : یادم کنید تا یادتان کنم.

و کدام عاقل است که نفهمد که یاد ما او را کجا و یاد او ما را کجا ؟!

منِ بی مایه که باشم که خریدار تو باشم
حیف باشد که تو آن من و من آن تو باشم