کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل پنجاهم)

 

فصل پنجاهم.mp3

 

کمی توضیح در باره ی فصل پنجاهم

در کنار «زبان» که اولین و مهم ترین وسیله ی تفاهم بین انسان هاست، «خط» و «کتابت» قرار دارد، «کتابت» مهم ترین وسیله ی انسانی در طول تاریخ برای ثبت و ضبط اطلاعات و علوم و معارف و وسیله ی انتقال آن ها برای دیگران بوده است، و هنوز هم با پیشرفت فن آوری، شایع ترین وسیله در این امر می باشد؛ لذا: مطالعه نیز شایع ترین و بهترین وسیله برای دانش افزائی است. مطالعه نه فقط برای دانش افزائی که وسیله ی بسیار مناسب برای سرزنده و شاداب نگاه داشتن فضای ذهن و باطن انسان است. مدّت – حتی- کم مطالعه در هر روز ولی مستمرّ و مدام، بعد از مدتی، دانش فراوان برای شخص به ارمغان خواهد داشت. و یادمان باشد فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه را که فرمودند: « قِيمَةُ كُلِ‏ امْرِئٍ‏ مَا يَعْلَمُه‏» (منیه المرید: ۱۱۰) ارزش هر انسانی به قدر آن چیزی است که به آن علم دارد.