کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل پنجاه و دوم)

 

فصل پنجاه و دوم.mp3

 

کمی توضیح در باره ی فصل پنجاه و دوم

موفقیت در کارها – فارغ از زشت و یا زیبا بودن آن ها- لوازمی دارد؛ از جمله ی آن ها انجام دادن کار در اولین فرصت ؛ و پرهیزاز انجام آن در دقیقه ی نود که معمولاً در آن موقع ، نود درصد به سرانجام نمی رسد،پشتکار و سماجت در انجام کار، نه سستی و باری به هر جهت انجام دادن و از سر باز کردن آن، و در هر حال منظّم بودن، نه فقط در انجام کارها، بلکه در کل زندگی.
از آثار شگفت انگیز نظم این است که ذهن و درون انسان نیز منظم می شود. آشفتگی و به هم ریخته گی درونی از آزار دهنده ترین حالات انسانی است و از مواردی که کمک به رفع پریشانی ذهنی و درونی می کند، رعایت نظم در ظاهر زندگی و انجام کارهاست. جائی که وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله در کنار «تقوی» که مهم ترین امر الهی و معنوی و اخروی است، توصیه به نظم می کنند، می شود پی به اهمیّت آن برد.