کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل پنجاه و سوم)

 

فصل پنجاه و سوم.mp3

 

کمی توضیح در باره فصل پنجاه و سوم

هنرمندانه ترین هنر در زندگی، هنر خوب زندگی کردن است. زندگی خوب، زندگی با دلی آرام، بی حسرت گذشته و بدون نگرانی از آینده است. شاه کلید زندگی این چنینی، رضا به داشته و نداشته هاست، در انجام تکالیف و امور مربوط به خود سعی کنید کوتاهی نکنید، با تنبلی و کسالت و باری به هر جهت، زندگی نکنید؛ آن گاه به آنچه برایتان پیش می آید، راضی باشید. همیشه صلاح ما در تحقّق امیال ما نیست، چه بسا خلاف میل ما صلاح ماست. 
از سوی دیگر، عقل و نقل بر این امر حاکم اند که غرض از این زندگی و زندگی در دنیا، تربیّت و تعالی یافتن از بدی به خوبی و از خوبی به خوبتری و از خوبتری به خوبترین است و این امر اولاً در گرو دانستن این قاعده و سپس عمل کردن به خوبترین صورت در هر موقعیّتی است، و پس از آن کار نداشتن به کاری که مربوط به ما نیست:  نتیجه ی آن و آینده ای که در اختیار ما نیست.