کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و هفتم)

 

فصل بیست و هفتم.mp3

 

می توضیح در باره ی فصل بيست و هفتم

در رابطه با عمل انسان و قلب او، نکته بسیار جدّی و مهم بلکه سهمگین این است که به محض انجام عمل، بازخورد آن از زشت یا زیبا- به اذن خدای متعال - در دل و روح کننده آن ایجاد می شود و آن را زشت یا زیبا می کند به این ترتیب می توان گفت که یکی از جاهائی که اعمال آدمی ثبت و ضبط می شود و نامه اعمال او محسوب می گردد، صفحه دل و روح اوست و چون محور موجودیّت انسان روح اومی باشد؛ پس: می توان فهم کرد که چرا چند و چون موجودیّت انسان و شخصیّت انسان و لاجرم خود او در گرو اعمالش است. اعاذنا الله مِن شرورِ أنفسنا.

و یک معنی «سریع الحساب» بودن خدای متعال همین امر می تواند باشد؛ چرا که: اثر و نتیجه ی باطنی عمل بلا فاصله عاید او می شود.