کتاب صوتی کوچه باغ های بهشت سعادت (فصل بیست و نهم)

 

فصل بیست و نهم.mp3

 

کمی توضیح در باره ی فصل بيست و نهم

اصل در مکارم اخلاق و زیبائی های رفتاری، مردانگی و جوان مردی است. مردانگی، دادن حقِّ دیگران، و جوان مردی، رعایت دیگران است، اگر چه حقیّ به گردن انسان نداشته باشند. مردانگی داد مردم را دادن است و جوان مردی به دادِ مردم رسیدن. 
و چنین است که انجام تمام وظایف و تکالیف الهی در رابطه با خدای متعال و نافرمانی نکردن او، به جا آوردن حق او و از مردانگی است و هم چنین است به انصاف با مردمان رفتار کردن.
امام کاظم علیه السّلام فرمودند: لَا دِينَ لِمَنْ لَا مُرُوَّةَ لَهُ‏ (کافی١: ١٣)و نیز هم چنین است که فرمودند: «لا فتی الّا علیّ» (كافي ‏١٥: ٢٦٩).