یاد اربعین بخیر

*یاد اربعین بخیر*

گفتگوی زیبا با پیرزن عراقی که بسوی کربلا همراه زوار در ایام اربعین پیاده میرفت.
................................................
خسته نباشيد حاج خانم.
- خوش آمدی 
خسته که نیستی؟ 
- نه
تندرستی ان شاء الله؟
_ صلوات 
زیارت چطور بود؟
ما برای چی داریم میرویم. داریم به مواسات زينب ميرويم 
٩٩ ساله هستم  1۵ سال پیاده میروم از شهر بلدروز ومندلی استان دیالی میروم (حد اقل 220 کم)