روضه فراق از امام حسین علیه السلام

 

این روزها عده از مداحان و منبری ها روضه فراق از امام حسین علیه السلام را می خوانند که در عراقه و ما اینجائیم؛ حتما اگه در مورد حج که راهی برای رفتن نبود ، باید گفته می شد که  :

 خدای متعال در عربستانه و ما اینجاییم.

همین ها وقت دیگه میگند هر جا که ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام بشه، خیمه ای از خیام آن حضرته.

آخر و عاقبت دینی که عالمش مداح و منبری کاسب باشه ، ولیش این میشه که ملاحظ می فرمایید که به جای حضور عالمگیر و حاضر و شاهد در خلایق و بر آن ها ،  در حرمش در دیاری دیگر و دور از مردمان هستند.و هر لاطائلی را با شعر و اهنگ می خوانند و اگر اعتراض کنی می گویند : 
شعره ، احساسه ، تو هم نمی فهمی!

اما پیش از این گندم نمایی ولی جوفروشی و عوام فریبی ، لایه غلیظ دیگری را زمینه ساز این بازی کرده اند: 

می گویند : در حرم ها و عتبات عالیات و مجالس مربوط به اهل بیت علیهم السلام کسی بیمار نمی شود ؛ بلکه شفا می گیرد : بازی شارلاتان ها با معتقدان ساده لوح.

کسانی که به حرم های مطهر مشرف شده ،خصوصا اگر مدت تشرفشان در آنجا زمانی نسبتا طولانی بوده ، علی الخصوص اگر توفیق خادمی و فراشی در آن بارگاه های نورانی را داشته اند،  از نزدیک خود شاهد بوده اند که در هر شبانه روز ، چندین بار پیش می آید ، که آن مکان متبرک ، با ادار کودکان و یا خون دماغ زوار نجس ، و به این ترتیب آلوده شده، و توسط خدام تطهیر شده و باصطلاح خودشان کر گیری می شود ؛ حال؛ ابراز این مطلب که مجالس عزا و حرم های مشرفه به میکروب آلوده نمی شوند ، دانسته و یا ندانسته ، اغواء مردم و عوام فریبی نیست؟!غافل از آنکه:

آنکه آلوده نمی شود حرم نیست ، وجود مطهر خود امام علیه السلام است که به اراده الهی طیب و طاهر است ،و باز  آن که شفا می دهد،حرم نیست ،بلکه وجود مبارک ولی الله است که اولویت در تصرف بر کاینات و خلایق دارد .

کم کردن جمعیت مسلمانان ، خصوصا شیعیان ،میوه دل دشمنان او خصوصا صهیونیزم است ، تا راه برای او بازتر و کم مزاحمتر باشد . و در این جهت در کنار جنگ ها و ترور ها ، راه های دیگری اندیشیده و آنها را عملیاتی کرده اند:

تبلیغ فرزند کمتر و زندگی بهتر ؛ ترویج سبک زندگی پرهزینه ؛ تبلیغ مشکل پسند کردن جوانان در تشکیل خانواده ؛ ترویج غذا های مخل سلامت تن و روان ؛ تولید تنقلاتی که باعث عقیم شدن کودکان در اینده می شود ؛ ترویج فساد و فحشا و اعتیاد که فساد و تباهی خانواده ها و نسل ها در آن است ؛ و اخیرا این میکروب که بی امان کشتار می کند ، و در جوامع مسلمان بخصوص شیعه ، در جهت اهداف تخریبی صهیونیست ها ، نقش مضاعفی دارد .
 
و از این جا به اهداف پشت پرده اصرار بر انعقاد مجالس عزا و غیر عزا بدون رعایت دستورات بهداشتی و راه پیمایی در اربعین که رعایت آن دستورات ممکن نیست ، روشن می شود .

کمترین نتیجه این تبلیغات- فارغ از عمل کردن به آن- زیر پا انداختن حرمت مرجعیت است ، که اگر چنین شود ، در تعریف از دین و احکام آن آجر روی آجر بند نخواهد شد.