مشکی از شریعه کربلا ( ۱۲ )

 

مشکی از شریعه کربلا ( ۱۲ )
فرصت طلائی در زیارت امام حسین علیه السلام 

از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشان فرمودند : 
من زار الحسين علیه السلام  يوم عاشوراء، وجبت له الجنة:
هر کس امام حسین علیه السلام را روز عاشورا زیارت کند ، بهشت برای او واجب می شود.
( كامل الزيارات : ۱۷۳ ؛ مزار مفيد:۵۲ ؛ تهذيب ۵۱:۶ ؛ مصباح المتهجد ۷۷۲:۲ ؛ مزار كبير۳۵۲؛الإقبال ۵۶۸:۲ )

توجه فرمائید که : با توجه به منطقی که در روایات نسبت به زیارت است، منظور از زیارت در اینجا می تواند زیارت از نزدیک و یا دور باشد.
و باز توجه فرمائید که: با توجه به این روایت ، به یمن زیارت امام حسین علیه السلام می توان در همین دنیا هم بهشتی شد : 
که شرط اول آن معرفت امام حسین علیه السلام ؛ چرا که : کسی که او را نشناسد ، عملا امام حسین خیالی خود را که حقیقت ندارد زیارت کرده، نه امام حسین واقعی را ؛ لذا:  در واقع دیگری را زیارت کرده .
دوم اینکه : بله ، به همین سادگی -البته مشروط به آن شرط - می توان وارد بهشت شد ، مشروط به این شرط که با اعمال  منافی با آن ، خود از بهشت خارج نشویم . 
عمل موافق با زیارت امام حسین علیه السلام ، برای دوام سکونت در بهشت، رعایت ادب حضور وجود مبارک ایشان است که شاهد بر ما هستند:

«السلام علیک یا حجة الله فی ارضه و شاهده علی خلقه»؛(فرازی از زیارتنامه امام حسین علیه السلام ، به نقل از امام هادی علیه السلام).