مشکی از شریعه کربلا ( ۱۰ )

 

مشکی از شریعه کربلا ( ۱۰ )
برای حاجتمندان :

 شب عاشورا، با وضو: 

«بسم الله الرحمن الرحیم»
۱۴ مرتبه «سوره کوثر»
۱۴ مرتبه «یا جواد الائمه ادرکنی»
۱۴ مرتبه «یا علی بن الحسین»
۱۱۰ مرتبه «یاحسین»
آمین یا رب العالمین


شب شام غریبان، با وضو: 

«بسم الله الرحمن الرحیم»
۱۴ مرتبه «یا حضرت جواد ادرکنی»
۱۴ مرتبه ««یا بی بی نفیسه»
۱۴ مرتبه «یا فتاح، یا کافی، یا غنی»
۱۴ مرتبه «یا حضرت حسین بن علی»
۱۴ مرتبه «یا فاطمه الزهراء