نکته های کربلایی 47

 

نشانه ی منزلت اهل معرفت

"حق الیقین"، وجود مبارک امام علیه السلام است که در سراسر وجود آدم حضور پیدا می کند. آن وقت در حضور ایشان و با حضور ایشان و با ایشان زندگی کردن؛ این آن زندگی هست که شایسته ی یک شیعه و مطلوب و مرضی خدای متعال است. و نشانه ی منزلت اهل درایت و معرفت همین مطلب است.

این مطالب پرده ای از فرمایش نورانی حضرت امیر صلوات الله علیه است که فرمودند: "من التمس الهدی فی غیره أضله الله"؛ (تفسیر عیاشی۱: ۳)؛ هر کسی اگر از غیر قرآن  هدایت بطلبد و درخواست کند، خدای متعال او را بحال خود رها می کند.

سابقاً هم عرض شد؛ به فرض شما طالب یافتن و داشتن وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه هستید؛ قرآن را با این توجه که همین قرآن، صورت کتبی و لفظی امام حسین صلوات الله علیه است در دستان خودتان بگیرید و تأمل و توجه کنید؛ خیلی طول نمی کشد که در موطن نفستان، حضور ایشان را وجدان می کنید. در همه ی موطن نفستان، حضور  مبارک ایشان را می یابید.