نکته های کربلایی 46

 

"یهدی الی الامام"

در قرآن مجید می خوانیم که خدای متعال فرموده اند: "ان هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم"؛ (اسراء: ۹)؛ این قرآن به آن که پایدارتر است هدایت می کند؛ راهبری می کند.

در روایت ذیل این آیه فرموده اند که منظور از آیه "یهدی للتی هی اقوم" این است: "یهدی الی الامام"؛ (بصائر الدرجات۱: ۴۷۷ از امام صادق علیه السلام)؛ به امام هدایت می کند.

هدایت به معنی راهنمایی نیست، بلکه "راه بردن" است؛ لذا معنی آیه این می شود: این قرآن دست شما را در دست امام می گذارد؛ یعنی آدم را به جایی می رساند که نسبت به وجود مبارک امام علیه السلام معرفت پیدا کند؛ ایشان را وجدان کند. بتواند بعد از یافتن اش، ایشان را داشته باشد و در موطن نفس خودش به "علم الیقین" برسد.

و بعد به "حق الیقین" برسد؛ یعنی: وجودش آغشته به وجود مبارک امام علیه السلام شود.