نکته های کربلایی 45

 

"محبت"؛ پرده ای از ولایت

وجود مبارک ولی الله، جلوه گاه محبت خدای متعال به ایشان است.

وجود مبارک ولی الله، خود محبت خدای متعال به ایشان است.

وجود مبارک ولی الله، خود محبت الله است نسبت به ایشان.

حالا! وقتی وجود مقدس و مطهر ولی الله بخواهد این محبت را نشان دهد، این محبت را در انظار دیگران ظاهر کند، به این محبت جلوه کند؛ نورٌ علی نور می شود. از یک طرف محبت خدای متعال به ایشان، و از یک طرف جلوه ی ایشان به محبت؛ نورٌ علی نور است. 

به همین دلیل است که در ایام خاص مربوط به اهل بیت علیهم السلام، حزن یا شعف ایشان به طور خاصی در عالم حس می شود؛ (کامل الزیارات: ۱۰۱)؛ به طوری که حتی دل های گردگرفته هم متفاوت بودن آن حال و هوا را در عالم می فهمند.
وفرموده اند شیعیان ما کسانی هستند که  توجه به آن کرده ، و رعایت و همراهی قلبی و قالبی با این حزن و فرح می کنند: «یفرحون لفرخنا و یحزنون لحزننا؛»