نکته های کربلایی 33

 

"یا لثارات الحسین"

اگر واقعه ی کربلا و نکبت ظلم بر امام حسین سلام الله علیه از علل اصلی غیبت امام زمان صلوات الله علیه بوده؛ پس به این ترتیب حسینی بودن، و حسینی شدن عالم از زمینه سازهای ظهور خواهد بود.

و ما می توانیم به سادگی عالم را حسینی کنیم؛ کافی است شیعه زادگان باغیرت، در هر جای دنیا و در هر جمعی که هستند از امام حسین سلام الله علیه حرف بزنند و با نفَس خودشان، عالم را از این محبت و از گرمای آن پر کنند. چرا که خدای متعال در خلقت، به جلوه ی امام حسین سلام الله علیه دل از همه ی مردم برده است و وجود مقدس ایشان با شهادتشان این دلبری را تکمیل کرده اند، ما فقط باید بهره برداری کنیم. 

اصلاً به همین دلیل است که نقش پرچم مبارک سپاه امام زمان صلوات الله علیه "یا لثارات الحسین" است؛ اگر عالم با امام حسین علیه السلام و واقعه ی عاشورا و خون مقدس امام حسین سلام الله علیه و سابقه ی آن آشنا نبوده باشند، "یا لثارات الحسین" برای مردم دنیا چه معنایی خواهد داشت؟

با توجه به همین مطلب می توان نتیجه گرفت که "ظهور" بر اساس زمینه ی عاطفی کربلا و عاشوراست که پیش خواهد رفت.