نکته های کربلایی 32

دو عامل اصلی وقوع غیبت 

از عوامل اصلی در وقوع غیبت امام زمان علیه السلام، یکی واقعه ی کربلا و تبعات آن بوده است و دیگری، بی کفایتی شیعیان در محافظت و مراقبت دائم از حضور حاضر حقیقت الهیه؛ همان دسته گلی که ما در رابطه با امام زمان سلام الله علیه به آب داده ایم.

این که ما از این طرف حواسمان جمع می شود، متوجه می شویم که آن وجود مبارک حضور دارند، بعد به کمترین گفت و گویی، یا هر چیز دیگری از این توجه عدول می کنیم، همانی است که حافظ می گوید: "یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد/آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود"؛ یعنی:

ما به سادگی توجهمان از وجود مقدس امام علیه السلام برمی گردد! به سادگی آن را ضایع می کنیم و از آن اعراض می کنیم! در حالی که آن نهایتی که آدم باید برسد، همان وجود مبارک و مقدس و مطهر هستند. ما از وجود مبارک امام علیه السلام که بیرون و درون ما مشحون از حضور اوست غفلت می کنیم، بعد تعجب هم می کنیم که چرا مال ما مال نمی شود؟! چرا به جایی نمی رسیم؟!