نکته های کربلایی 25

شدت بخشیدن به دوام انس 

اصل غیر قابل تغییر در مأنوس شدن با وجود مقدس امام علیه السلام، سعی در دوام توجه به حضور ایشان است. اما به جز این اصل ثابت، آدم می تواند با انجام بعضی اعمال، این انس را تشدید کند.

به فرض در مورد وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه می تواند تصمیم بگیرد که مثلاً روزی صد تا صلوات بفرستد و هدیه کند به وجود مبارک هر کدام از شهدای کربلا یا هر کدام از ذوات مطهر اسرای کربلا. اگر مداومت کند فوق العاده در حال و هوای آدم موثر است، و در جلب عنایت و توجه آنان به خود هم مؤثر است.

می تواند به این رفتار که البته از رفتارهای بسیار پسندیده بین شیعیان است مداومت کند: این که نه فقط آب، بلکه هر نوشیدنی؛ مانند: شربت و چای را که می خواهد بنوشد "بسم الله" گفته و با سلام و صلوات بر سیدالشهدا سلام الله علیه آن را میل کند.

می تواند احیا کننده و اهل مداومت به رفتاری باشد که در گذشتگان ما مرسوم بوده، و آن این که: به نشانه های عزای اباعبدالله سلام الله علیه، مانند پرچم های سیاه عزای ایشان که چشمشان می افتاد، به ساحت مقدس حضرتش عرض سلام می کردند: "السلام علیک یا ابا عبدالله".

بله! می توان ایشان را به بهانه های مختلف یاد کرد و این دوام یاد و توجه، انسان را با وجود مبارک آن حضرت مأنوس می کند؛ و به این ترتیب انسان را زائر همیشگی ایشان قرار می دهد.