آينه كربلا

 

 

 

آينه كربلا

درقبول ولايت الهيّه؛ يعنى: قبول حضور وجود مبارك وليّ الله در خود، بيش از حضور خود، شخص به ميزان پذيرفتن، غير شخصى مى شود؛ از منيّت او كم مى شود؛ "حسين جانم"، و "جانم حسين" مى شود. 
چرا که: "ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في‏ جَوْفِه‏ " (احزاب: ۴) 
واين كه فرموده اند : "اصحاب امام زمان عليه السّلام دل هايشان مانند پاره هاى آهن است"(عیاشی۲: ۵۹) يعنى: آنان عاطفه شخصى ندارند. واگر هم نسبت به ديگرى محبّتى داشته باشند، به محبّت امام عليه السّلام وبراى ايشان است.

واز آن جائي كه بنا به بيان الهى "أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ " (عنكبوت:٢) گريزى از امتحان نيست، 
وبنا به فرمايش حضرت امير عليه السّلام "في تَقَلُّبِ الْأحوالِ عُلِمَ جَواهِرُ الرِّجالِ" (نهج البلاغه حکمت ۲۱۳)، باطن آدم در كوران حوادث آشكار مى شود، 
امتحان جانانه در نماياندن ميزان غير شخصى شدن، حوادثى است كه براى نزديكان وارحام طبقه ی اوّل شخص اتّفاق مى افتد، كه كمّ وكيف رفتار آدم در آن، ميزان و كيفيّت دل بستگى را به غير وجود مبارك وليّ الله آشكار مى كند، و آشكار مى شود كه اين فرمايش رسول اكرم صلّى الله عليه وآله در مورد او چقدر واقعيّت دارد كه: 
 "كسى به من ايمان نياورده مگر آنكه مرا محبوبتر از خود و خاندان مرا عزيز تر و محبوبتر از خاندان خود بدارد. و من محبوتر از خود او براى او باشم"؛ (علل الشرایع۳: ۱۴۰)
وآينه اين معناى زيبا در كربلاست:امام حسين عليه السلام براى خداى متعال(الذى بذل مهجته فيك:خدايا اوكسى است كه پاكترين خونش را براى تو نثار كرد؛زيارت اربعين)، وياران او براى او (الذين مهجهم دون الحسين عليه السلام: ياران او كسانى بودند كه پاكترين خونشان را براى امام حسين عليه السلام نثار  كردند؛زيارت عا شورا).
 واين همان امتحان حضرت ابراهيم عليه السّلام وامتحان هر كس ديگرى در وادى ايمان است، در حالي كه حقيقت ايمان وجود مبارك امام عليه السّلام مى باشد؛ و امتحان حضرت ابراهيم عليه السّلام نمونه است؛دوست داشتن وسوختن براى فرزند رسول الله بيش از دوست داشتن و سوختن براى فرزند خود.
همان طور كه خود او در شيعه بودن، بنا به فرمايش خداى متعال نمونه است:
"قَد كانَت لَكُم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبراهيمَ".(ممتحنه: ۴)
در اين امتحان است كه معلوم مى شود در ما چه مقدار "نفاق" است؛ جاى خالى از حضور محبّت ومعرفت وايمان به وجود مبارك امام عليه السّلام.

به قول بيدل دهلوى:
كيست در اين انجمن محرم عشق غيور
ما همه بى غيرتيم، آينه در كربلاست