معرفت حضور وجود مبارك امام حسين عليه السّلام

 

"وَأن تَرزُقَنى طَلَبَ ثارى مَعَ اِمامِِ مَنصُور مِن ألِ مُحَمَّد عَلَيهِمُ السَّلام" (فقره اي از زيارت شريفه عاشورا)؛ يعنى:
با داغ كربلا زندكى كرده، ودر آتش آن داغ منيّتت سوخته ودر زمره كربلائيان درآمده باشى؛

يا

از شدّت تأثّر از مصيبت كربلا دق كرده ولاجرم كربلايى مرده باشى؛

يا

معرفت ويافتن حضور وجود مبارك امام حسين عليه السّلام در تو به قدرى بوده باشد كه خون تو را، خون ايشان قرار داده، وتو هم در ظرف خودت حسين شده باشى؛ لذا: هنگامه طلب خون حضرتش، هنگام طلب خون تو هم كه خون اوست، باشد.