كوبه بر درب كربلا 8

 

 

حرفهاى ياران امام حسين عليه السّلام، در شب عاشورا و بعد از آن، حرفهاى عاشق آتش گرفته بى خود شده است.

آن كه به دلالت وليّ حق تعالى به اواخر مى رسد، ناچيزى خود را مى يابد، و حقانيّت او را كه "ملاء اركان كلّ شيء"، و مى گويد:"هوالحق".

و آن كه به غير آن راه مى پيمايد، چنان به غير حقّ، بزرگ شده، و پف مى كند، كه عالم را پر شده از خود خيال مى كند، و مى گويد:"انا الحقّ".