با کاروان حسینی علیهم السلام33

 

وقتي زيارت عاشورا مي‏خوانيد، آرزو كرده و تمنا مي‏کنيد: 

«اَللهمَّ اجْعل مَحياي مَحيا مُحمّد و آل محمّد و مَماتي ممات محمّد و آل محمّد.» 

انسان وقتي مي‏تواند آن حيات و ممات را داشته باشد که آن حقيقت در واقع مستولي و مسيطر و مريد در او باشد، يعني صاحب اراده شده باشد و انسان در اختيار او باشد. و اين امر  به جز با محبت شديد و اطاعت دقيق شدني نيست.