با کاروان حسینی علیهم السلام32

 

يك معني حديث شريف "حسين مني و انا من حسين" اينست كه : حسين به ميل و خواست من عمل مي كند و من هم به خواست و ميل او عمل مي كنم؛ يعني: ما هركدام نازل منزله ديگري و قائم مقام هم هستيم،
يعني:
من كيم ليلي و ليلي كيست من
ما يكي روحيم اندر دو بدن

زهى سعادت به شيعه اى كه به اذن حضرت صاحب الامر به ملكوت "حسين منى وانامن حسين "واردشود؛ قطره اى كه در دو بينهايت دربينهايت فرو رود؛ حبيب الله وقتيل الله. آنگاه در آن آنچنان محو شود كه به جز"او" چيزى از او باقى نماند؛ فقط يك نقطه در آن دور دورها.