با کاروان حسینی علیهم السلام25

 

ظهور و جلوه ‌ی امام حسین علیه ‌السلام در عاشورا فصل مشترک همه ‌ی عاطفه ‌ها و محبت ‌هاست؛ از اولین و آخرین؛ از جنّ و انس و ملک؛ از خدای متعال و بندگان او. 
بیایید برای ظهور و رجعت او دلها  را به حضور محبّت او، یکدله کنیم و زمین و آسمان را با آن آغشته کرده و خاک را از دوباره با گلاب آن، گل کنیم، تا شاید...