با کاروان حسینی علیهم السلام18

 

یا ابا‌عبدالله! یا لیتنی کنت معک و فیک و منک و الیک فافوز فوزاً عظیماً حتی جعلنی الله حسیناً حسیناً حسینا فافوز فوزاً عظیماً.
یا ربّ الحسین بحق الحسین صلِّ على الحسین و آله و اصحابه و شیعته و محبّیه و الباکین علیه واشف صدره واطلب بدمه و انتقم ممّن رضی بقتله وانتقم ممن فرح بقتله وانتقم ممن خالفه بظهور الحجّه.
یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه.