با کاروان حسینی علیهم السلام17

 

"عشق" محبتي ست كه خانه دل را خراب و آنرا از غير خالي مي كند،
"عشق" هر چه باشد، فقط در کربلاست.
"عشق" کاری می ‌کند که مسلمان چه قبل از کربلا و چه در کربلا، مسلم و مسلم می ‌شود؛ آدم و نوح و موسی و عیسی می ‌شود؛ زیارت وارث می ‌شود؛ وارث می ‌شود؛ هرچه او خواهد همان می ‌شود؛ جانم حسین می ‌شود؛ "عشق" حسینِ جان است؛ چون جانش حسین است؛ "حسین" صد و بیست و چهار هزار بار عشق است! الله اکبر.