با کاروان حسینی علیهم السلام13

 

اباعبدالله سلام الله عليه نهايت بي نهايت است. انسان در خانه هر کدام از ائمه عليهم السلام که بايستد، عنايت آن امام، انسان را به در خانه اميرالمومنين صلوات الله عليه مي برد و اميرالمومنين انسان را به در خانه رسول الله صلي الله عليه و آله مي برند و در خانه رسول الله هر که برسد، مي فهمد که نهايت بي نهايت آنجاست. 

مقام خاتم الانبيا صلي الله عليه وآله، مقصد اقصي براي تمام اولياء مي باشد و آن وقت خود آن حضرت راجع به سيدالشهدا سلام الله عليه چه فرموده اند؟ "حسين مني و انا من حسين" يعني همين جا که من هستم اباعبدالله هم همين جاست. اگر کسي توجه به اين مسئله داشته باشد در معرفت سيدالشهداء صلوات الله عليه معرفت رسول الله را هم مي تواند پيدا کند.