با کاروان حسینی علیهم السلام9

 

شيخ جعفر شوشتري اول خصائص حسينيه يک تعبيري دارد، مي گويد من ديدم همه ائمه، ابواب الله هستند ولکن باب الحسين را اوسع ديدم. همه ائمه سفينه النجاة هستند «ولکن سفينة الحسين اسرع» همه شان باب الله اند. درب اباعبدالله باز تر و فراخ تر. همه شان کشتي نجاتند، اما کشتي اباعبدالله سريع تر.