٥- با کاروان حسینی علیهم السلام

 

با مداومت بر خواندن زيارت عاشورا، تمام مصائب و مشاكل زندگي به عنايت حضرت سيدالشهدا عليه السلام و اهل بيت عليهم السلام برطرف مي شود، دير يا زود يا به تدريج. و جهت سهولت دسترسي به اين عنايت، طريقه ساده خواندن آن از طرف ائمه عليهم السلام تعريف شده است، ولي بدانيم كه تقوا شرط قبولي اعمال است حتي زيارت عاشورا خواندن و يا گريه كردن بر سيدالشهدا عليه السلام.
تقوا در اين امر، تلاش براي مراقبت و توجه مدام به ساحت مقدسه ايشان است؛ نه فقط در موقع خواندن زيارتنامه.